A ülevaade

B elemendid

C printsiibid

lõputöö


 

Kursus keskendub
kompositsiooni põhiprintsiipide tutvustamisele ja omandamisele
praktiliste harjutuste kaudu. Uuritakse tajuprotsessidega seotud universaalseid kujundusprintsiipe
ja nende kasutust disainis ja kunstis. Omandatud võtted on rakendatavad kasutajasõbralike
õppematerjalide ja keskkondade loomiseks.

Ajakava ja tagasiside
Täpne kursuse toimumise ajakava on kättesaadav blogis. Meili teel saavad kõik osalejad kutse blogisse sisenemiseks. Kursuse ajal on blogi välisvaatajatele suletud. Tagasiside tehtud töödele toimub samuti samas keskkonnas. Valminud ülesandeid võib üles laadida kogu aeg, esmaspäeviti tähtajad, õpetajapoolne tagasiside kolmapäevaks. Osadele töödele antakse individuaalne tagasiside kommentaarina, osadele ilmub blogis tehtud tööde arvestuste tabelisse "A", mis tähendab "arvestatud". Kaaslastepoolne tagasiside on oodatud jooksvalt kogu kursuse vältel.

Õppematerjali sisu ja teostus: Anne Rudanovski | 2010